Vin Diesel

U sledećem filmu “Riddick” se susreće sa novim elementima, koji nisu vazdušni, kao lik Judi Dench, već od vatre i vode.