Jack Nicholson

Postoji samo jedno šta je skuplje nego žena - vlastita bivša žena.