Natalia Sanchez

˝Kao glumica sam naucila puno, jer sam uzela od svakog glumca po nešto. Ovo mi je do sada najveće iskustvo u životu.˝