Dragan Nikolić

Kada sam video toliko bilborda po gradu sa mojim likom, bilo mi je malo previše mene.