Antonio Molero

˝Mislim da sam kao glumac puno naučio ovih pet godina ovih 5 godina je bilo kao pet godina studije dramske umetnosti. Ovih 5 godina su zlata vredna za jednog glumca.˝